• Кошик товарів:
  • 0 шт. - 0 грн.
Товари у кошику
Приєднуйтеся і залишайтеся
в курсі новин і новинок.
 

Категорії товарів


Чешский язык Учебное пособие по развитию речи

  • Ціна: 220,00 грн.
  • Артикул: 9785992505610

Обкладинка: М'яка

Автор:

Рік випуску: 2014

Видавництво: Каро

ISBN: 9785992505610

Кількість:

+ -
Опис товару:

Мета пропонованого посібника - допомогти формуванню і закріпленню навичок чеської розмовної мови, тому основна увага в книзі приділяється найбільш вживаній лексиці, більшість текстів має діалогічну форму, багато вправ на автоматизацію слів і зворотів.

Посібник складається з трьох частин.

В першій частині викладені основні відомості з фонетики і граматики чеської мови з урахуванням достатньої близькості граматичної системи цієї мови до російської.

Друга частина складається з 10 уроків, об'єднаних за тематичним принципом: розробка тем ("Аудиторія", "Гуртожиток", "Квартира", "Сім'я", "Час", "Пори року і клімат", "Університет", "Місто і транспорт "," Хвороба "," Одяг ") спирається на конкретні життєві мовні ситуації. Всі основні діалоги і наступні за ними вправи записані на компакт-диск, текст читають носії мови.

Третя частина підручника призначена для подальшої самостійної роботи над названими темами. Тут представлені додаткові тексти, які можуть служити матеріалом для домашнього читання. У цій частині особливу увагу приділено лексиці; наведені тематичні словники по можливості повні, їх можна використовувати при виконанні завдань першої частини. Тематичні принцип таких словників особливо зручний для написання творів, складання невеликих оповідань і діалогів на тему, що вивчається.

Цель предлагаемого пособия помочь формированию и закреплению навыков чешской разговорной речи, поэтому основное внимание в книге уделяется наиболее употребительной лексике, большинство текстов имеет диалогическую форму, много упражнений на автоматизацию слов и оборотов.

Пособие состоит из трех частей. В первой части изложены основные сведения по фонетике и грамматике чешского языка с учетом достаточной близости грамматической системы этого языка к русскому.

Вторая часть состоит из 10 уроков, объединенных по тематическому принципу: разработка тем ("Аудитория", "Общежитие", "Квартира", "Семья", "Время", "Времена года и климат", "Университет", "Город и транспорт", "Болезнь", "Одежда") опирается на конкретные жизненные речевые ситуации. Все основные диалоги и следующие за ними упражнения записаны на компакт-диск, текст читают носители языка.

Третья часть учебника предназначена для дальнейшей самостоятельной работы над названными темами. Здесь представлены дополнительные тексты, которые могут служить материалом для домашнего чтения. В этой части особое внимание уделено лексике; приводимые тематические словари по возможности полны, их можно использовать при выполнении заданий первой части. Тематические принцип таких словарей особенно удобен для написания сочинений, составления небольших рассказов и диалогов на изучаемую тему.


Share in facebook Share in twitter Share in linkedin
 
LiqPay, Visa, Mastercard, Privat24 etc.